Maxwell Thailand บริการแก้ไข คอมพิวเตอร์เครือข่าย Server and Networking แบบเรียกใช้บริการเป็น ”ครั้ง” เฉพาะในกรณีเกิดปัญหาเท่านั้น เพื่อลูกค้าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเหมารวมแบบรายเดือนหรือรายปี ที่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนโต โดยเครื่องลูกค้าอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาบ่อย และไม่คุ้มค่าใช้จ่าย …

บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ไม่เพียงแค่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้งาน ปรับเปลี่ยนอะไหล่ แต่เรายังเน้นในการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก้ไขปัญหาการใช้งานและดูแลบำรุงรักษา

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

หลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 โทรศัพท์/ Email ถึงผู้ใช้งานที่มีปัญหา ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

 Online Support (Remote Access)

 Onsite Support เจ้าหน้าที่เข้าหน้างานเพื่อตรวจสอบหน้างาน หาสาเหตุของปัญหาหรือที่ขัดข้อง

 หลังดำเนินตรวจสอบปัญหาและทราบสาเหตุแล้ว ทางบริษัทจะเสนอค่าบริการและราคาของอุปกรณ์ ในกรณีต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไหล่ เช่น Harddisk, Memory,Power supply,etc. และระยะเวลาในการดำเนินการ หากได้รับอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจึงจะดำเนินการต่อไป

 หลังจากการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา โดยทำให้เครื่องสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ทางบริษัทจะยังคงดูและประสานงานกับผู้ใช้งาน ตลอดเวลา โดยรับประกัน 3 เดือนในปัญหาที่ได้รับการแก้ไขจากทีมงาน

อัตราค่าบริการ

On-site = 1,000 / ครั้ง ในเขต กทม
ค่าวิเคราะห์อาการ แก้ไขและเปลี่ยนอะไหล่ = 2,000/เครื่อง /ครั้ง
ค่าอะไหล่  HDD/MB/PWS/Cable …  หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ ทางบริษัทจะเสนอราคาอุปกรณ์ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนดำเนินการทุกครั้ง

ลูกค้าที่สนใจ ทางบริษัทจะทำสัญญาบริการ Service Contract กับลูกค้า และมีค่าสัญญา 1,000 บาท


ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์หลังทำสัญญาแล้วดังนี้
 ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โทรศัพท์/ Email ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 Online Support (Remote Access) ไม่คิดค่าใช้จ่าย
Onsite Support ฟรี 1 ครั้ง ไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อบริษัทส่งเจ้าหน้าที่เข้าหน้างานลูกค้า ( เฉพาะในเขต กรุงเทพ ) เพื่อตรวจสอบหน้างาน หาสาเหตุของปัญหาหรือที่ขัดข้อง จากปกติบริษัทคิดค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 1,000 บาท

 

Reference Customers

Maxwell ยังเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ของ Seagate International ทำหน้าที่เป็น Technical Support & Verify Service วิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหาและแก้ไขโดยร่วมมือกับวิศวกรของโรงงาน ทำงานให้กับโรงงานที่มีการใช้ฮาร์ดดิสก์ Seagate เป็นส่วนประกอบในสินค้าที่ผลิต เช่น DVR, STB (Set Top Box) ครอบคลุมฐานการผลิตทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย มาเลเซีย ตลอดจน สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2011 จนปัจจุบัน

Our service to factory OEM/ODM
* Verify HDD failures from customer integration line, OBA & field return on a regular basis.
* Upgrade HDD firmware as required by Vendor.
* Maintain and upgrade tester and software on a regular basis.
* Go on-site at all designated support locations in Thailand Malaysia and Singapore as required by within 24-hour notice.
* Support any Vendor products
* Support any training and event or road show organized by Vendor / customers.
* Perform VMI on Products as per Vendor guideline.
* Verify failures using Vendor test software and testers.
* Provide & discuss verification results to Vendor / customers designated representative.
* Provide HDD disposition and advice to Vendor / customers according to verification results.
* Provide daily/weekly/monthly summary report to representative in format decided.
* Upgrade tester software and hardware when inform by Vendor representative.
* Maintenance tester hardware when necessary.
* Work together with representative to support customer to achieve customer satisfaction.
* Activities at customer warehouse based on vendor representative specific instructions:
* Conduct product training for customers /events / exhibitions.
* Representative will provide a one-time training on products knowledge and verification procedure at a designated location within Thailand Malaysia and Singapore
* Training when necessary will be provided via teleconference or emails by Vendor or customers representative in the event that new equipment, tools or software are introduced.

Reference Customers