On-Site Service บริการถึงที่หมายลูกค้า

Maxwell เป็นบริษัทผู้ให้บริการ แก้ไขปัญหา และซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server และอุปกรณ์ network ต่อพ่วงต่างๆในระบบ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราตรวจเช็คหาต้นเหตุปัญหา ข้อบกพร่อง แก้ไขและเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อให้เครื่องและระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ยืดอายุการใช้งานเครื่อง และรับประกันการซ่อมบำรุง โดยมีการคิดอัตราการบริการ แบบรายครั้ง ในกรณีเครื่องลูกค้าเกิดปัญหาเท่านั้น On Site Service

เราพร้อมบริการทุกยี่ห้อ

พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

หลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 โทรศัพท์/ Email ถึงผู้ใช้งานที่มีปัญหา ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

 Online Support (Remote Access)

 Onsite Support เจ้าหน้าที่เข้าหน้างานเพื่อตรวจสอบหน้างาน หาสาเหตุของปัญหาหรือที่ขัดข้อง

 หลังดำเนินตรวจสอบปัญหาและทราบสาเหตุแล้ว ทางบริษัทจะเสนอค่าบริการและราคาของอุปกรณ์ ในกรณีต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไหล่ เช่น Harddisk, Memory,Power supply,etc. และระยะเวลาในการดำเนินการ หากได้รับอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจึงจะดำเนินการต่อไป

 หลังจากการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา โดยทำให้เครื่องสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ทางบริษัทจะยังคงดูและประสานงานกับผู้ใช้งาน ตลอดเวลา โดยรับประกัน 3 เดือนในปัญหาที่ได้รับการแก้ไขจากทีมงาน

 

Reference Customer